Strona Główna

Nasz program

O nas

Forum

Galeria zdjęć

PIONIERZY

Kontakt
Artykuły:
Jan Włodarek
Historia
Sylwetki
Wywiady
Porady
Trening
Dietetyka
Medycyna
Wspomaganie
Sterydy
Ośrodki
RÓŻNE
Statystyka
Odwiedziło nas:
7355176
osób.
Oni są z nami:
Przypomnienie, nie tylko lekarzom. Autor: Jan Włodarek
Problemy zdrowotne ćwiczących kulturystykę, którzy spożywają środki dopingujące lub mają to za sobą, są dokładnie przedstawione w opracowaniach medycznych. Można powiedzieć, że one przedstawiają najcięższą chorobę naszej kulturystyki, szczególnie wśród młodzieży. Najgorsze to, że jej stan stopniowo pogłębia się.
W sytuacji, gdyż rozpowszechniane są poglądy, że jedynym sposobem na dużą „szybką” masę jest stosowanie środków farmakologicznych, to stan zaniepokojenia jest uzasadniony. Zwiększa go bierność czasopism kulturystycznych lub pozorowanie walki o czysty sport.
Naszym sygnałem na tę sytuacje, jest przypomnienie Apelu Naczelnej Izby Lekarskiej, skierowanej 18 lat temu do wszystkich lekarzy w sprawie stosowania środków dopingujących w sporcie. Zamiar był dobry, ale jego rezultaty w środowisku ćwiczących kulturystykę, a szczególnie wśród młodzieży są jednak niewidoczne.

18 października 2008 r.

Oto tekst Apelu:

APEL NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ do wszystkich lekarzy w sprawie stosowania środków dopingujących w sporcie

Częste stosowanie środków dopingujących w sporcie należy uważać za poważne zagrożenie zdrowia publicznego. Fala dopingu zatacza coraz szersze kręgi, sieje spustoszenie moralne, narusza zasady sportu, a przede wszystkim rujnuje zdrowie stosujących doping zawodników.

Według danych Europejskiego Kongresu Medycyny Sportowej w 1988 r. około 60 % zawodników stosowało środki dopingujące. Dotyczy to również naszych zawodników i to na każdym poziomie, od klubowego do olimpijskiego.


Masowy charakter tego zjawiska i skala zagrożenia młodej populacji, skłoniły międzynarodowe władze sportowe i międzynarodowe organizację lekarzy sportowych, a nawet rządy niektórych państw do energicznego przeciwdziałania temu procederowi. Również Polska podjęła kroki w tym kierunku. W 1987 r. powołano w Instytucie Sportu w Warszawie Laboratorium Kontroli Dopingu, które swoim wyposażeniem nie odbiega od standardu światowego. W 1988 r. utworzono Komisję Antydopingową przy Komitecie do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej (obecnie Ministerstwo Sportu – przyp. J.W.). W 1989 r. przy przewodniczącym tego Komitetu powstała rada do Spraw Przeciwdziałania Dopingowi w Sporcie. W listopadzie tegoż roku Rząd Polski podpisał „Konwencję Antydopingową Rady Europy”. Niestety jednak, jak do tej pory wszelkie działania antydopingowe przynoszą znikome rezultaty. Naczelna Izba Lekarska w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, jak i w trosce o dobre imię naszego zawodu uważa za celowe energiczne włączenie się wszystkich lekarzy kraju do walki z dopingiem.

Przez długi okres doping był białą plamą i dopiero teraz ujawnia się zasięg i skalę zagrożenia.
Doping stanowi część problemu nadużywania i nieprawidłowego stosowania leków w społeczeństwie i wpływa stąd potrzeba rozważenia objęcia kontrolą dystrybucji niektórych leków. A zwłaszcza steroidów anabolicznych.

Obowiązkiem lekarza jest przede wszystkim posiadanie wiedzy na temat wszystkich aspektów dopingu. Dopiero wtedy, kierując się zasadami etycznymi i deontologicznymi można skutecznie przeciwdziałać i eliminować doping w sporcie.
Rozpoczęta ścisła współpraca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIL z Komisją Antydopingową powinna przynieść odpowiednie wyniki.

Naczelna Izba lekarska zwraca się z apelem do wszystkich Kolegów Lekarzy o aktywne włączenie się do walki z tą nową plagą. Walka ta jest niestety trudna, nie ustają bowiem działania grup, którym zależy na wykorzystaniu sportu do celów nie mających nic wspólnego ze szlachetną i czystą rywalizacją. Nadzieje na wygranie tej walki widzimy również w solidarnej i stanowczej podstawie naszego środowiska lekarskiego.
Warszawa, 8 sierpnia 1990 r.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - prof. dr hab. St. Leszczyński.
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej - prof. Dr med. Tadeusz L. Chruściel

Od JWIP. Bardzo ciekawe byłoby stanowisko Polskiego Związku Kulturystyki oraz Ministerstwa Sportu, ukazujące skale dopingu w naszej kulturystyce oraz pokazujące -w ostatnich 2 – ch - latach swoją skuteczność działań w zakresie zwalczania dopingu.
Może się wydawać, że ci ze związku bardziej przejmują się medalami a z ministerstwa pochłonięci są piłką nożną. Jak było tak zostało?
Nie należy rozpoczynać treningu siłowego pod wpływem środków dopingujących i odurzających. Przed wykonywaniem opisanych tutaj metod treningowych i ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem. Autorzy i właściciel strony JWIP.PL nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.
Ostatnie Artykuły
Zmarł nasz Przyja...
Wspomnienie... Pa...
Rak jądra choroba...
Wszystkich Święty...
Aby poprawić jako...
Flesz
Goście na zebraniu, 2004 r.
Goście na zebraniu, 2004 r.
w toku modyfikacji. TKKF "BŁYSKAWICA" DO POŁOWY LAT 70.
Na forum
Tylko aktywnych zapraszamy na forum
oraz
do PionierówJeżeli na tej stronie widzisz błąd, napisz do nas.

Jan Włodarek | Historia | Sylwetki | Wywiady | Porady | Trening | Dietetyka | Medycyna | Wspomaganie | Sterydy | Ośrodki | RÓŻNE