Strona Główna

Nasz program

O nas

Forum

Galeria zdjęć

PIONIERZY

Kontakt
Artykuły:
Jan Włodarek
Historia
Sylwetki
Wywiady
Porady
Trening
Dietetyka
Medycyna
Wspomaganie
Sterydy
Ośrodki
RÓŻNE
Statystyka
Odwiedziło nas:
9747088
osób.
Oni są z nami:
POLEMIKA w obronie ludowych kulturystów. Autor: Jan Włodarek
Kolega Bogdan Szejn
Sędzia międzynarodowy
Łódź

W wydaniu specjalnym „Sportowca”-„Atleta” nr 2/11 z czerwca 1988 roku została opublikowana, opracowana przez Kolegę lista rankingowa kulturystów i kulturystek za 1988 rok. Ranking ten sporządzony został na podstawie przepisów organizacji i sędziowania zawodów kulturystycznych wydanych i obowiązujących jedynie w TKKF. Mając jednak na względzie, że oparte są one na przepisach IFBB, stosowanych w większości krajów, należy uznać zawarte w nim postanowienia, a szczególności, że ranking winien obejmować wszystkie ważniejsze imprezy w kraju.
Nie jest zrozumiałe, iż Kolega kierując się wymienionymi przepisami uwzględnił w swoim opracowaniu tylko zawody organizowane przez TKKF, jak również te zawody międzynarodowe, w których startowali przedstawiciele tego stowarzyszenia.

Przed ważniejszymi zawodami organizowanymi przez Zrzeszenie LZS lub o zamiarach startu ekipy LZS w zawodach międzynarodowych jak również o wynikach z tych imprez kulturystycznych Centralna Komisja Kulturystyki Rady Głównej Zrzeszenia LZS szczegółowo informowała na łamach „Wiadomości Sportowych” oraz za pośrednictwem specjalnych komunikatów przesyłanych do ZG TKKF, redakcji „Sportowiec” oraz czołowym działaczom CKK TKKF. M.in. komunikaty takie wysłano do kol. Józefa Stelmasiaka – przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kulturystyki ZW TKKF w Łodzi, Andrzeja Michalaka – „szefa” Zespołu Sędziowskiego CKK ZG TKKF oraz członków tego zespołu: Marka Gawrona, Mirosława Kiełkowskiego i Romana Koseli. Pomimo tego, w swoim rankingu Kolega uwzględnił jedynie wyniki imprez TKKF, m.in. w Pile i Krakowie, a pominął wyniki uzyskane przez zawodników LZS i TKKF w II Międzynarodowych Zawodach „O Puchar Przewodniczącego Rady Głównej Zrzeszenia LZS”, które odbyły się w Olsztynie. W imprezie tej oprócz Polaków startowały cztery ekipy zagraniczne – reprezentacja Litwy, miasta Tiumeń, Berlina i Karl-Marx-Stast. W rankingu nie uwzględniono również zawodów międzynarodowych „Herkules Wsi” zorganizowanych w Lubinie. W zawodach tych brało udział 80 zawodników w tym LZS, TKKF i reprezentacja Berlina.

To samo dotyczy wyników zawodników LZS uzyskanych w bardzo silnie odsadzonych międzynarodowych zawodach jak:
- puchar czasopisma „Trener” w Koszycach (dziś Słowacja) – startowało ponad 70 zawodników, w tym reprezentacje ZSRR,WRL, BRL, Rumunii, CSRS i Zrzeszenia LZS.
-„Berliński Turniej Niedźwiedzia”- udział ponad 80 zawodników w tym reprezentacje WRL, NRD, ZSRR i Zrzeszenia LZS.
Pominięcie wyników uzyskanych przez polskich zawodników w wyżej wymienionych zawodach może świadczyć wielkim niedbalstwie lub tendencyjności – co byłoby już niezgodne z postanowieniami zawartymi w przepisach TKKF a dotyczących ‘Kodeksu etycznego IFBB dla zawodników i sędziów”.

Znając Kolegę od wielu lat jak również Kolegi zaangażowanie i rzetelność oraz sympatię dla LZS w sprawach kulturystyki, nie mogę zrozumieć, dlaczego w rankingu nie oddano należytego SZACUNKU ZAWODNIKOM Zrzeszenia LZS poprzez zaliczenia z ww. zawodów ich wyników sportowych, które uzyskali dzięki ogromnej pracy i wyrzeczeniom. Wybiórcze zaliczenie do rankingu tylko niektórych zawodów wypacza sens opracowania i opublikowania tego typu klasyfikacji jak również stworzyło możliwość, że mogą być w niej na czele zawodnicy, którzy swoje starty zawężają do jednej imprezy w roku.

Na marginesie tej poważnej sprawy należy także wskazać, że przynależność organizacyjna zawodnika (czki) ze Zrzeszenia LZS nie jest zawsze właściwie podana. Przy wszystkich osobach z „System” Gorzów WLKP., „Tęcza Nowa Wieś Lęborska, „Atleta” Poniatowa – pominięto zapis LZS jak ma to miejsce przy innych ze Zrzeszenia LZS. Czyżby chodziło o wykazanie, że w rankingu obejmującym ponad 150mzawodniow(czek) sklasyfikowano tylko 6 ze Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe?

Przewodniczący Centralnej Komisji Kulturystyki Rady Głównej Zrzeszenia LZS JAN WŁODAREK


(„Polemika” była opublikowana we „Wiadomościach Sportowych” z dnia 8.08.1989 r.).

Nie należy rozpoczynać treningu siłowego pod wpływem środków dopingujących i odurzających. Przed wykonywaniem opisanych tutaj metod treningowych i ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem. Autorzy i właściciel strony JWIP.PL nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.
Ostatnie Artykuły
Skutki koronawiru...
Święta Wielkiej ...
Zmarł nasz Przyja...
Wspomnienie... Pa...
Rak jądra choroba...
Flesz
Słupsk - 2003
Słupsk - 2003
BOGDAN KASZUBA
Na forum
Tylko aktywnych zapraszamy na forum
oraz
do PionierówJeżeli na tej stronie widzisz błąd, napisz do nas.

Jan Włodarek | Historia | Sylwetki | Wywiady | Porady | Trening | Dietetyka | Medycyna | Wspomaganie | Sterydy | Ośrodki | RÓŻNE