Strona Główna

Nasz program

O nas

Forum

Galeria zdjęć

PIONIERZY

Kontakt
Artykuły:
Jan Włodarek
Historia
Sylwetki
Wywiady
Porady
Trening
Dietetyka
Medycyna
Wspomaganie
Sterydy
Ośrodki
RÓŻNE
Statystyka
Odwiedziło nas:
9141393
osób.
Oni są z nami:
Nowe władze kulturystów (rok 1976) . Autor: J.Ź.
Kartka z historii polskiej kulturystyki

W celu rozszerzenia działalności badmintona, kulturystyki i skibobów – dyscyplin nie posiadających polskich związków sportowych, a od lat rozwijających się pod patronatem TKKF – Zarząd Główny powołał przed dwoma laty Centralne Komisje tych dyscyplin. O ile badmintoniści i skibobiści wykorzystali szansę rozwinięcia interesującej działalności sportowej- o tyle kulturyści nie przejawiali większej inicjatywy w tej dziedzinie. Brak było, przede wszystkim, jaśniej sprecyzowanych celów działania, systemu imprez kulturystycznych, jednolitych przepisów przeprowadzania zawodów oraz zasad szkolenia instruktorów, sędziów i organizatorów.

W tej sytuacji poszczególne ośrodki kulturystyczne na terenie kraju prowadziły własną politykę, opartą raczej o wyczucie niż o faktyczne potrzeby – bez jednolitej, perspektywicznej koncepcji rozwojowej. Władze Centralnej Komisji Kulturystyki bez przekonania i zbyt mało energicznie zabierały się do wytyczania kierunków działania i rozwiązywania narastających problemów. Spowodowało to szereg nieporozumień między działaczami kulturystyki, a w konsekwencji doprowadziło do pewnej stagnacji dyscypliny, co wyraźnie widać w konfrontacjach z osiągnięciami zawodników zagranicznych. Jest to szczególnie przykre z uwagi na fakt, ze przecież jeszcze nie tak dawno zawodnicy Czechosłowacji, Węgier, czy NRD uczyli się od nas metod treningowych, a o tzw. „polskiej szkole kulturystycznej” głośno było niemal w całej Europie.

Próbą wyjścia z impasu z impasu jest powołanie przez Zarząd Główny TKKF nowych władz Centralnej Komisji Kulturystyki. W jej skład weszli ludzie kompetentni, znający bolączki tej dyscypliny, którym leży na sercu rozwój kulturystyki, cieszącej się przecież niesłabnącym powodzeniem wśród młodzieży.

Nowym przewodniczącym CKK został Jan Włodarek, były czołowy kulturysta Polski, prowadzący przez szereg lat Ośrodek Kulturystyczny „Błyskawica” w Warszawie. Funkcje wiceprzewodniczącego objął Leopold Dzitkowski z Piotrkowa Trybunalskiego. Skład Prezydium CKK, uzupełnił najstarszy polski kulturysta – Witold Majchrzak z Bydgoszczy.

Nowe władze Centralnej Komisji Kulturystyki zabrały się z zapałem do pracy. Opracowano już roczny plan działania, w którym sporo miejsca zajmuje porządkowanie spraw formalno – regulaminowych. Przewiduje się m.in. powołanie trzech zespołów: organizacyjno – propagandowego, szkoleniowego i sportowego, które określą szczegółowy zakres prac i zadań na najbliższe lata, a także opracują przepisy i regulaminy normujące przeprowadzanie zawodów kulturystycznych.

Sporo uwagi nowe władze poświęcają sprawom szkoleniowym i organizacji imprez. Zakłada się modyfikację programów szkolenia, częstsze kontakty między działaczami i systematyczną wymianę doświadczeń. Nowy kalendarz imprez uwzględniać będzie zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, prowadzona będzie także klasyfikacja zawodników.

Zamierzenia nowych władz Centralnej Komisji Kulturystyki są interesujące. Należy spodziewać się, że uporządkują one wiele spraw w skłóconym środowisku działaczy i „wyciągną” kulturystykę ze ślepej uliczki.
Autor: J.Ż.
{„Rekreacja” 1976 r.)

Nie należy rozpoczynać treningu siłowego pod wpływem środków dopingujących i odurzających. Przed wykonywaniem opisanych tutaj metod treningowych i ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem. Autorzy i właściciel strony JWIP.PL nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.
Ostatnie Artykuły
Zmarł nasz Przyja...
Wspomnienie... Pa...
Rak jądra choroba...
Wszystkich Święty...
Aby poprawić jako...
Flesz
Wojtek Łopacki, 1977 r.
Wojtek Łopacki, 1977 r.
GOŚCIE
Na forum
Tylko aktywnych zapraszamy na forum
oraz
do PionierówJeżeli na tej stronie widzisz błąd, napisz do nas.

Jan Włodarek | Historia | Sylwetki | Wywiady | Porady | Trening | Dietetyka | Medycyna | Wspomaganie | Sterydy | Ośrodki | RÓŻNE